Steinkobbe observert i Eidselva

Det vart observert ein Steinkobbe i Eidselva lørdag 9.juli. Vi har fått løyve til skadefelling og ønsker tilbakemelding dersom den blir observert.

Dersom du observerer den i elva så ta kontakt med grunneigar eller send en sms med tid og stad for observasjonen til Jørn Svarstad på tlf 91556296 eller til Pål Nyttingnes på tlf 41235879

Jørn Svarstad
Søndag 10.juli 2022 / 08:50