målselv_fossen1
Forvaltning/Sportsfiske

Målselva - lakseoppvandring

Bra start på 22-sesongen. Etter en noe sein vårflom med høy vannstand helt til i juli, har elva nå sunket ned på tilnærmet normalnivå. Dermed har oppvandringen også kommet godt i gang og har så langt passert fjoråret til dato.

OysteinIselvmo
Mandag 11.juli 2022 / 18:58