Verdalselva
Forvaltning

Verdalselvkortet

Alle som fisker i Verdalselva må ha Verdalselvkortet

KA Fostad
Torsdag 12.mai 2022 / 11:34

Verdalselvkortet er ett registreringskort som alle som skal fiske i Verdalselva må løse før fiske starter. En betaler dette kortet kun en gang pr år og kortet er gyldig hele sesongen. Fiske i Verdalselva uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. Inntektene fra dette kortet går til forvaltning og drift av elva (blant annet desinfiseringsstasjoner, oppsyn og kultivering) 

Verdalselvkortet er gratis for alle under 19 år men må registreres.