Rør i Otra
Sportsfiske

Rørledning sone 2

Kristiansand kommune har startet prosjektet med rørledning til renseanlegget på Odderøya.  Monteringsarbeidet skal skje på Odden på Sødal.  Opprinnelig plan var at disse ledningene skulle ligge langs Otra Elvepark hele sesongen.  Dette ville medført en betydelig ulempe for laksefisket.

 

HaraldEndresen
Søndag 15.mai 2022 / 09:56

Vi har hatt en dialog med kommunen om dette.  Planen er nå endret.  Arbeidet vil pågå for fullt frem til 15. juni.  Dersom noe uventet inntreffer, forbeholder kommunen seg rett til en ukes forlengelse.  Deretter vil alle ledninger fjernes fra Otra til monteringsarbeidet startes opp igjen 1. september.  Vi vil altså kunne fiske som normalt fra St. Hans og ut sesongen.