Otra fiske
Otra Sødal
Elveside/Vannkraft

Info om vannføring i Otra

Det er meget lav magasinfylling og vannføring vil i Otra som de fleste andre sørnorske elver i år bli lavere enn normalt. 

JosteinMosby
Søndag 29.mai 2022 / 09:00

Vi følger opp situasjonen overfor regulant og myndigheter, og rapporterer alle tilfeller av yngeldød som oppstår som følge av regulantens effektkjøring. Som ansvarlig forvalter vil vi kunne bli nødt til å iverksette tiltak dersom forholdene for laksen skulle kreve dette.