Gaula

Kvotebestemmelser vedtatt for sesongen 2022

Representantskapet i Gaula har nå fastsatt kvotebestemmelsene for 2022.

TorsteinRognes
Mandag 10.januar 2022 / 20:27

Kvotene blir de samme som i sesongen 2021.

Kvotebestemmelser:

- Døgnkvote 1 laks
- Ukeskvote 2 laks
- Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm

Fredningsbestemmelser

- Hunnlaksfredning fra 1. juli
- All ørret er fredet hele sesongen