Håkaliforsen, som danner grense for oppgang av laks og sjøørret til delene av vassdraget som ligger ovenfor.

Salg av fiskekort til laks- og sjøørretfiske i Fusta 2022-sesongen

Forhåndssalget av hele soner er nå avsluttet, og fiskekortene ble fordelt ved trekning. De som ble trukket ut, får melding om det. 

EilertHatten
Onsdag 29.september 2021 / 12:50

Halvparten av fiskekortene for kommende sesong er holdt tilbake for salg som døgnkort. Salget vil begynne på INatur.no i første del av mars.