Vakkert i nedre del av Reinforsen

Årets laksesesong er over

31. august 2021 var årets sesong historie. I Ranaelva ble det en noe hektisk oppstart da tillatelsen fra Miljødirektoratet lot vente på seg.

Ranaelva
Onsdag 01.september 2021 / 07:54
Laksefiske 2021

Ettersom elva er i en gjenoppbyggingsfase etter andre rotenonbehandlig i 2014/2015 var kvotene strenge. Men det så ikke ut som det satte noen demper på fiskeopplevelsene til den enkelte fisker - adrenalinkickene var mange!

Ekstra hyggelig at så mange utenbygdsboende kom til elva vår og kred til alle de lokale fiskerne på «gul sone» som tok imot de fremmende på en framragende måte.

127 laks er registrert på laksebørsen. Snittvekt på 5,3 kg og en gjenutsettings% på 89,7
Mange storlakser gjør seg nå klar til kamp om gytegropene og det vil vi alle få gleden av i kommende sesonger.

Vi er allerede startet planleggingen av neste sesong og vi gleder oss til å se dere igjen.