Gaula

Midlertidig stans i fisket.

På bakgrunn av lav vannføring velger nå styret i Gaula Fiskeforvaltning å stanse alt fiske i vassdraget.

TorsteinRognes
Torsdag 05.august 2021 / 16:20

Alt fiske i Gaulavassdraget skal opphøre fra fredag 6/8, kl 09.00 og inntil det kommer nedbør av betydning. Situasjonen vurderes kontinuerlig og opphevelse av tiltaket blir kunngjort.

Å utøve fiske under de forhold som nå vil råde er ikke forsvarlig av hensyn til fisken.

Dette er et ekstraordinært og midlertidig tiltak på grunn av en svært spesiell situasjon.

Sokna omfattes ikke av tiltaket da det er egne bestemmelser knyttet til stenging i Sokna.

Evt endringer vil bli kunngjort på vanlig måte.

Vi beklager dette og håper på forståelse for tiltaket.

 

Styret

Gaula Fiskeforvaltning