Ny Kalkdoserer i Høiebekken
Bygging av kalkdoserer ved RV9 Setesdalsveien 1 km nord for Høie Fabrikker
Kalkdoserer Høiebekken
Kalkdoserer Høiebekken, fundament
Elveside/Kalking

Bygging av kalkdoserer i Høiebekken er i gang

Vedtak om å bygge kalkdoserere i Otra ved Iveland Kraftstasjon og i Høiebekken ble gjort på samme tid, og anskaffelsesprosessen ble utført av Vennesla kommune som også er byggherre. Det tok litt tid å få valgt tomt for kalkdosereren i Høiebekken, men nå er altså byggingen godt i gang.

JosteinMosby
Fredag 20.august 2021 / 21:30

Kalkdosereren i Høiebekken bygges på østsiden av riksvei 9 (Setesdalsveien) en snau kilometer nord for Høie Fabrikker. Dosereren er godt synlig fra veien. Doserern vil være klar for drift i god tid før den kritiske tiden for laksen som er på senvinteren og våren før smoltutvandring.