Pukkellaks fanget med not ved Hydro Vigeland
Notfiske etter pukkellaks ved Hydro Vigeland

Årets pukkellaksfisker

Det er pr. 25.08.2021 fanget 41 pukkelaks i Otra sesongen 2021.

10 av disse er fanget under ordinært fiske i uke 25-28 (månedskiftet juni/juli). Dette var stort sett blank nygått fisk

31 pukkelaks er fanget de siste 2 uker, og de fleste av disse er fanget med not, og 'rykk-fiske' som kun er tillat for å fange pukkellaks. Oppsynet i Otra m. fler har gjort en stor innsats på dette.

JosteinMosby
Onsdag 25.august 2021 / 14:26

Otra Laxefiskelag er takknemlig for innsatsen som gjøres for å redusere gytebestanden av Pukkelaks.

Otra Laxefiskelag utlover et dagskort i fritt valgt sone(utenom sone 5B) til den som fanger flest pukkellaks på stang ved utgangen av fiske sesongen.