Kyrrebergan

Stenger fiske på Kyrrebergan

Etter at forvaltningslaget for Ranavassdraget har endret fiskereglene §4 for gjenutsetting av fisk finner gul sone det nødvendig å stenge fisket på Kyrrebergan.

Ranaelva
Fredag 30.juli 2021 / 18:10

Kyrrebergan er en fiskeplass hvor det er umulig å handheve endringene av §4 i fiskereglene som nå lyder:

Om fisken er under 45 cm eller over 65cm er det ikke lov å ta fisken opp, den SKAL settes tilbake skånsomt.
Dersom fiskeren ønsker å gjenutsette fisken sjøl om fiskereglene tillater at den beholdes, skal fiskens tilstand vurderes først. Fisk som blør fra gjeldene og fisk som ikke får tilbake livskraften skal uansett ikke settes tilbake. Fisk som ikke skal gjenutsettes skal slås bevisstløs ved slag mot hodet og avlives ved bløgging.

For oss i Ranaelva betyr dette at det overhode ikke er tillatt å ta på land fisk over 65cm og under 45cm. Skrytebilder hvor fisk over 65 cm vises fram skal ikke forekomme. Brytes forbudet mot å ta opp fisk over 65 cm og under 45 cm skal vedkomne bortvises fra elva og mister retten til fiske for resten av sesongen/anmeldelse skal også vurderes.

Elveoppsynet rapporterer til Leder Ranavassdraget Fiskeforvaltning