Sportsfiske/Medlemsinfo

Pressemelding - endring av fiskeregler

Fra og med 25. juli endres fiskebestemmelsene for Målselvvassdraget på to punkter.

Ny kvotebestemmelse blir 1 laks per fisker per døgn kort eller døgn. (for Kortsonen i Målselvfossen gjelder også 1 laks pr døgn)

Det blir utsettingspåbud for all holaks.

Videre betyr det at holaks som settes tilbake ikke teller på kvoten, men holaks som MÅ avlives gjør det. Kvoten på hannlaks er fortsatt 1, og tilbakesetting av hanlaks teller på kvoten.

SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021

Les artikkel i Nye-Troms

OysteinIselvmo
onsdag 23.juni 2021 / 10:23