Presisering av regler ved gjenutsetning.

Presisering av regler ved gjenutsetning.

 

 

Ranaelva
Fredag 23.juli 2021 / 12:44

Fisk som skal gjennutsettes skal ikke opp av vannet, men måles i vannet før den settes tilbake i elven. Dette gjelder også ved fotografering.

Brudd på denne regel vil umiddelbart føre til utestengelse for resten av sesongen.

Gjenutsetning