Gaula_2021_gjenutsetting.jpg
Elveside/Gjenutsetting

Gjenutsetting av laksefisk

Det er avgjørende at fisken håndteres skånsomt ved gjenutsetting. I Gaula har vi retningslinjer for hvordan gjenutsetting skal praktiseres og det forventes at disse blir fulgt.

TorsteinRognes
Fredag 23.juli 2021 / 09:23

 Retningslinjer Gjenutsetting

  • Unngå å kjøre fisken så lenge at den er helt utslitt. Få den inn mot land fortest mulig.
  • Ikke trekk fisken inn på tørt land, ikke bruk klepp eller tailer. Dersom det benyttes håv skal den være knuteløs.
  • Ikke løft fisken ut av vannet mer enn høyst nødvendig. Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen.
  • Pass på så du ikke klemmer fisken for hardt, for eksempel i vitale organer i buken. Ikke løft fisken ut av vannet etter halen!
  • Ta kroken forsiktig ut av fiskens munn, bruk en krokløsertang som forenkler dette! 
  • Når kroken er ute, snu fisken på rett kjøl i vannet og ta den ut på et dypere, strømrikt sted. Se at gjellelokkene beveger seg. Ikke beveg fisken frem og tilbake.
  • Ta en kjapp måling av lengden med et målebånd. Ta et kjapt foto om du ønsker det. Få en kamerat til å ta bilder. Ha fisken mest mulig i vann!
  • Fortsett å assistere fisken mens den kommer til hektene. Etter en liten stund vil fisken få mer krefter og automatisk forsøke å komme løs.
  • Da er tiden for å slippe den fri. Hvilken opplevelse å se den søke ut på dypet!

 

Når fisken ligger i håven er det alltid lurt å snu hodet på fisken så snart som mulig mot strømmen.

Fisk som blør fra gjellene, og fisk som ikke får tilbake livskraften skal ikke settes tilbake, selv om planen var å gjøre det. Fisk som ikke kan gjenutsettes skal avlives raskt og innleveres dersom den ikke kan taes innenfor lovlig kvote. Oversikt over innleveringssteder finne i kartløsningen på hjemmesiden.

Laksefisk er robuste, og sannsynligheten for at fisken både overlever og gjenopptar naturlig adferd etter gjenutsetting er høy, forutsatt at denne har vært riktig utført. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt overlevelse. I snitt overlevde 93 % gjenutsetting. De som døde hadde enten skader eller ble kjørt/håndtert uforholdsmessig lenge.