Forvaltning/Fiskeregler

Kvota er tatt for sone 2 og 3

Kvota for laks over 65cm er tatt i sone 2 og 3 Naustdalsfossen til Hovefossen og frå Hovefossen til Kallandsfossen.

Laks over 65cm skal no sleppast ut ihht. fiskereglane!

JohanOspehaug
Mandag 14.juni 2021 / 21:44