Audna
Sportsfiske/Fiskeregler

Audna sesongen 2021

Nå nærmer fiskesesongen seg og i den anledning har undertegnede på vegne av Audna Fiskerettseierforening lyst til å informere litt om fiske for sesongen 2021.

HaraldEndresen
Torsdag 20.mai 2021 / 10:30

Fiskekortsalget starter den 22.05.2021  kl.12.00. I år kan man kjøpe fiskekort på følgende utsalgssteder: www.audna.no, Spar Vigeland, Simon Valand og Grønberg Sport. For priser på døgnkort, ukeskort, sesongkort i de ulike sonene gå til  www.audna.no for utfyllende informasjon.

Kvoter:     For kommende sesong er kvoten 2 laks og 1 sjøørret pr. døgn.

Særskilte regler for  Sone 4 Melhusfossen:

-Direktoratet innførte fra sesongen 2017 påbud om bruk av sirkelkrok i sone 4. Den øverste delen av fossen vil det også være slukforbud, mens sluk blir tillatt i den nederste delen.

-Vi anbefaler våre fiskere i sone 4 og bruke følgende sirkelkrok til å fiske med: Mustad Demon Cirkel størrelse 5 har åpning på 15mm og er makskravet for hva du kan fiske med.  

Denne kroken er en meget kjent laksekrok og er konstruert for at kroken skal sette seg i haken eller leppa på laksen. Det betyr en skånsom frigjøring av krok og laksen kan gjenutsettes på elven om det er ønskelig.

«Av de kjente merkene er Mustad Demon Circle en sirkelkrok vi anbefaler under markfiske i elva. Kravet som stilles til en «ekte» sirkelkrok er rett stamme og innsving på mer enn 90 grader innover i krokbøyen». For ytterligere info se www.audna.no

-Melhusfossen vil for sesong 2021 holde stengt for fiske mellom kl.23.00 til kl.04.00. Det vil si at når man kjøper døgnkort i Melhusfossen er gyldighetstiden på kortet, fiske fra kl.04.00 til kl.23.00.

 

Skjellprøvetaking

Vi vil sterkt anmode alle våres fiskere om å ta skjellprøve av all fisk over 0,5 kg fanget i Audna. Skjellprøve konvolutt vil bli lagt på strategiske plasser langs elva samt ved våres utsalg på Spar Vigeland og Simon Valand på Konsmo.

 

Grunneierdag.

Onsdag (fra kl.00.00 til kl.23.59) er grunneierdag.

 

Midtsesongevaluering

Som i fjor vil det også i år bli gjennomført midtsesongevaluering av fiske i Audna. Resultatet av dette kan resultere i utvidet, ingen endringer eller redusert fangstkvote. Når midtsesongevalueringen er godkjent av fylkesmannen vil vi komme tilbake til mer utfyllende informasjon rundt dette. For kommende sesong vil uansett fisketiden ikke utvides. Sesongen er fra 01 juni til og med 31 august.

Til slutt vil undertegnede anbefale alle våre sportsfiskere å gå inn på www.audna.no for å sette seg inn i fiskeregler, fiskekortsalgsinfo, fiskekortpriser med mer.

Lykke til med årets fiskesesong!

Audna Fiskerettseierforening

 

Tore J. Lølandsmo

Daglig Leder