Kart Jernbanebroa
Slik vil det nye systemet skille ut vår laks og sjørøye fra pukkellaksen.

Pukkellaks- prosjekt i Storelva

NJFF er sammen med teknologigiganten Huawei i gang å bygge et automatisert system for å plasseres i våre lakseelver for å fange og skille ut pukkellaks og oppdrettslaks. Planen er nå å utplassere pilotmodellen i Storelva til sommeren.

BJFF Info
Mandag 15.februar 2021 / 12:35

Pukkellaks og oppdrettslaks i våre lakseelver er en økende trussel som man allerede nå ser krystallisere seg med genetisk forurensing av laksebestandene – og mulig innføring av sykdom. Nå vurderer NJFF (Norges Jeger og Fiskerforbund) et samarbeid med det internasjonale data og mobilselskapet Huawei. Planen er å bygge en datastyrt enhet som plasseres i elven som skiller ut og fanger pukkellaksen og oppdrettslaks – mens den ekte atlanterhavslaksen og sjørøye slippes forbi. Samarbeidsprosjektet forutsetter et positivt vedtak i NJFFs forbundsstyre.

Pukkellaks felle

Prosjektet har vært i gang en stund på tegnebrettet, og i vinter ble BJFF forespurt om å samarbeide for utprøving og tilrettelegging for den første prototypen – og av landets mange lakseelver ble Storelva ved Berlevåg foreslått som den best egnede for å trene datamaskinene som skal danne hjerne og hjerte i prosjektet. Mye grunner i vår erfaring med drift av oppgangsregistrering med kamera ved Jernbanebroa og som har vært i kontinuerlig sesongdrift siden 2016. I tillegg har man svært store og detaljert oversikt over bestandene her – samt at Storelva er trolig et av få vassdrag i landet med krystallklart vann og dermed ekstremt gode fotoforhold under vann.

Prosjektet er stort og omfattende og det er Huawei Norge som sammen med NJFF skal finansiere det hele. Kort fortalt er det meningen å bruke datakraft og kunstig intelligens for å skille ut de ulike arter, og så knytte det hele sammen med teknisk innretning i elven som fanger opp de uønskete laksene. Teknologien er brukt i mange andre sammenhenger, men nå skal man altså bruke avansert datakraft for å sikre våre laksevassdrag både mot den uønskete pukkellaksen og oppdrettslaks.

Målrettet bruk av kunstig intelligens og datakraft for gjenkjenning av uønsket fisk jobbes det med i flere forskningsmiljøer i Norge, men få har hittil kommet frem med gangbare løsninger. Nå forventer NJFF i sitt direkte samarbeide med Huawei å kunne dra nytte i teknologifordelen det internasjonale selskapet har, gjennom svært  mange års drift av store dataløsninger, og ikke minst er Huawei kjent som ekstremt langt fremme og verdensledende i utvikling av mobiltelefoner og fotoløsninger. Planen er å bruke den krystallklare Storelva med laks og sjørøye på oppgang for å lære datasystemet hva som er god og akseptabel fisk – og hvilke som er uønsket, deriblant pukkellaksen.

Pukkellaks felle

Den tekniske løsningen som kanskje kommer ved Jernbanebroa i Storelva vil identifisere hver eneste anadrom fisk på oppgang. Man forventer i prøveperioden i sommer å få video og bilder av fisk i ulike sammenhenger, i forskjellig lys, og ikke minst med detaljer som skal fastsette om det er pukkellaks, oppdrettsfisk, eller vår egen laks og sjørøye. Automatisk vil systemet fange inn uønsket oppgang, og bure inne både oppdrett- og pukkellaks. Det er forventet å bruke en sesong for å lære datamaskinen opp til hva som er god oppgang og hva som ikke er. Det er et overmåte spennende prosjekt som kan løse den fremtidige problem man forventer å få med pukkellaksen som er i gang å etablere seg i mange Nord-norske elver. I tillegg vil den pilotmodellen som kommer være den som kanskje danner system som skal beskytte lakseelver mot den økende trussel fra rømt oppdrettslaks. Både NJFF og Huawei har store forventninger til løsningen som kan bli av det første som virkelig klarer å bruke kunstig intelligens og teknologi til å sortere oppgangen i lakseelvene. Det kan bli en løsning som vil være aktuell for elver langt utenfor Norge. Vi i Storelva, BJFF og Berlevåg skal altså bidra i prosjektet som kan bli banebrytende og løse det enorme miljøproblemet som oppdrett- og pukkellaks representer.

Pukkellaksen er en veldig uønsket Stillehavslaks som etter utsetting på russisk side i nord har skapt svært store problemer for mange lakseelver over hele landet. Annen hvert år kommer pukkellaks i store mengder til flere elver, og man kjenner veldig lite til hvilke langsiktige problemer arten vil medføre for vår egen laksestamme med sykdom og genetisk innblanding. I samme klasse kommer oppdrettslaks som har rømt fra oppdrettsanleggene langs kysten. Rømningene er årlig på flere 100-tusen. Samlet gir dette en skremmende trussel mot vår egen laksestamme i elvene.

Etter planen skal den første modellen være klar til utprøving allerede i vår. Om alt går som det er tenkt fra NJFF og Huawei så begynner man uttesting og opplæring av datamodulene allerede til kommende sommer i Storelva.