Kine Mosheim-Lysfjord er både blid og sliten etter å ha landet en hannlaks på over 7 kg.

Fiskekort i Fusta 2021

Fiskekortsalget for laks og sjøørretfiske i Fusta i 2021-sesongen starter på www.inatur.no mandag 1. mars, kl. 09.00.

EilertHatten
Fredag 26.februar 2021 / 12:30

Under forhåndsbestillingen av hele soner i 3 - 5 dager som ble kunngjort og gjennomført før jul, viste det seg å være stor interesse for å delta i årets fiske i Fusta. Da salget ble stanset, var det holdt igjen 50% av det samlede antall fiskekort. Disse blir nå lagt ut for salg på inatur.no. Her er det kart som viser soneinndeling, muligheter for parkering og plassering av desinfiseringsstasjoner, som det er krav om at alle som skal fiske med utstyr som her vært i bruk i annet vassdrag benytter.

Det er tillatt å fiske etter anadrom fisk i Fusta i perioden mellom 15.06. - 31.08.2021. Fiskebestandene i Fustavassdraget fortsatt er under reetablering etter gyrobekjempelsen som fant sted i 2011-12, og fisket er dermed fortsatt strengt regulert. Om Miljødirektoratets innstilling til nye fiskeforskrifter blir fulgt av departementet, noe vi håper snart vil bli avklart, vil vi år også kunne tilby et begrenset sjøørretfiske.