Otra kalking
Forvaltning/Kalking

Åpning av kalkdoserer i Otra

HaraldEndresen
Torsdag 18.februar 2021 / 06:44

Kalkdosereren i Iveland ble høytidelig åpnet torsdag 18. februar.  Ordfører i Iveland, Gro Anita Mykjåland og ordfører i Vennesla, Nils Olav Larsen, klippet båndet som markerer start av kalking.  Foreløpig pumpes 3 tonn i døgnet ut i elva.  Mengden kalk vil variere med PH og med vannføring.  Kalkingsdosereren ligger flere mil oppstrøms lakseførende strekning.  Det tar derfor flere dager fra kalken sprøytes ut i elva, til den når frem til anadrom strekning.  Doseringen må derfor overvåkes nøye.

Begivenheten ble feiret med kake og laksekanapeer - selvfølgelig basert på ekte Otralaks.  Både forskning, forvaltning og entreprenør ble behørig takket.

Dette tiltaket kommer til å få stor betydning for reetablering av en egen laksebestand i Otra.  25 års erfaring med kalking i våre naboelver er tydelig bevis på at kalking fungerer.  Det vil nok likevel ta noen år før vi merker dette på oppgangen i elva.

Otra Laxefiskelag takker alle som har bidratt til at dette ble en realitet.