skauga
Elveside/Prosjekt

Skaugaprosjektet trinn 2

Denne uka startet klargjøring og utkjøring av stein til elvebredden ved Breigjerdet. Steinen fraktes til og blir lagret på nordsiden av elva. Å realisere Skaugaprosjektet trinn 2 har vært en lang prosess, men nå er søknader om tillatelser innvilget av alle instanser og deler av finansieringen er på plass. Blir det gode forhold i elva starter arbeidet med utlegging i elva rett etter jul. Formålet med prosjektet er å bedre oppvekstsvilkårene for laksen i Skauga.

MaritBogen
Mandag 21.desember 2020 / 10:45