Otra anlegg
Sportsfiske/Kalking

Kalking av Otra

HaraldEndresen
Lørdag 14.november 2020 / 02:02

Arbeidet med bygging av kalkdoserer i Iveland har startet.  Prosjektet er i rute, og anlegget forventer å være i drift før smoltutvandringen 2021.

Dette er gode nyheter for alle som er glad i Otra og laksefisket.