Elveside/Kalking

Befaring byggeplass for ny kalkdoserer i Otra

JosteinMosby
Lørdag 28.november 2020 / 08:00

Steven har vært på befaring sammen med Vennesla kommune

Arbeidet følger planen og det er lagt opp til testkjøring i desember 2020 og full drift i januar/februar 2021, i god tid for å sikre at smolten er klar for sin første ferd ut i havet våren 2021, se vedlagt fil.