Tovdalselva
Sportsfiske/Fiskeregler

Sesongen 2020

HaraldEndresen
Fredag 11.september 2020 / 14:24

Sesongen i Tovdalselva nærmer seg slutten.  Det er hittil rapportert 517 laks med en samlet vekt på 1,8 tonn.  Dette er litt svakere tall enn forrige år.  Det er særlig fangstene oppstrøms Boen Foss som har sviktet.  Det er kun rapportert 226 laks her, selv om over 3000 har passert i laksetrappa.  Dette kan ha sammenheng med mindre fiske enn tidligere på denne delen av elva.   

Nytt kraftverk i Boen Foss skal snart starte opp.  Forholdet til laks og annen fisk har hatt stor betydning under planleggingen.  Inntaket til kraftverket er sikret med rist, slik at hverken laksesmolt eller ål skal gå i turbinen. Laksetrappa er designet og plassert optimalt i forhold til den kunnskapen som finnes på dette feltet.  Etter litt oppstartproblemer tidlig i sesongen, ser denne nå ut til å fungere perfekt.  Det blir likevel spenneden å følge oppgangen både i trappa og i fossen når kraftverket er i full drift.  Dette får vi først svar på neste vår.

 Myndighetenes forslag til fiskereguleringer i elv og sjø for neste 5 års periode ligger nå ute til høring.  For Tovdalselva sin del, er det foreslått sesong 01.06 – 31.08 samt personlig døgnkvote på 2 laks og 2 sjøørret.  Nedre Tovdal Fiskelag er i utgangspunktet tilfreds med reguleringene, men har i høringssvar ønsket en større lokal fleksibilitet knyttet til fisketid.  De øverste delene av elva får en kort sesong ved avslutning 31.08.

 Nedre Tovdal Fiskelag takker alle fiskere og grunneiere for en fin sesong.