Aa_gl_fiskekort
Fiskekort
Elveside/Fangst

RAPPORTERINGSPLIKT INNLEVERING FISKEKORT MED ANTALL FISKEDØGN SENEST 10.9.2022

Innrapportering av antall fiskedøgn (flerdøgnskort, sesongkort) etter endt fiske, er obligatorisk og pålagt av myndighetene og gjelder alle som løser fiskekort. Blir det ikke innrapportert fiskedøgn etter avsluttet fiske, vil det bli en ekstrakostnad på 500 kr neste gang du/dere skal løse fiskekort. For rapportering av fiskedøgn kan det gjøres på følgende måte. 

KaiAubyLeren
fredag 26.august 2022 / 20:03

Føres bak på fiskekort (flerdøgnskort, sesongkort) i eget felt og legg dette i postkasse for skellkonvolutter i Aagaardselva.

Eller sendes på E-post eller som sms, mms med navn, fiskekort nr og antall fiskedøgn i Glomma og Aagaardselva.

For e-post, sms, mms sendes til den du kjøpte fiskekortet av. 
For fiskekort kjøpt på m og m fiske og fritid for de som ikke leverer kort i kasse, kan fiskekort med skjellprøver leveres på M og M fiske, eller sendes med info som Sms/Mms eller 
e-post til en av de nedenfor.

Terje Arnseth e-post terje_arnseth@yahoo.no tlf. 99 25 40 60 
Jack R. Olsen e-post jacrolse@online.no tlf. 98 24 73 57

Styret