Tovdalselva
Sportsfiske/Gytebestand

Midtsesongevaluering Tovdalselva 2020

HaraldEndresen
Onsdag 05.august 2020 / 10:27

Resultatet av midtsesongevalueringen er nå klart.  Fangstene hittil denne sesongen er meget gode, og mer enn 2000 laks har passert laksetrappa.  Dette tyder på at gytebestandsmålet vil bli oppfylt med god margin.  Elveeierlaget har derfor besluttet å forlenge sesongen 2020 for hele anadrom strekning til 15. september.   

Elveeierlaget minner likevel om at de store ho-laksene er viktige for laksebestanden.  Alle fiskere oppfordres derfor til å gjenutsette ho-laks over 80 cm.  Veiledning til forsvarlig gjenutsetting finnes her.