Audna gislefoss
Sportsfiske

Midtsesongevaluering Audna

HaraldEndresen
Tirsdag 18.august 2020 / 11:35

Audnaelva Fiskerettseierforening har gjennomført midtsesongevaluering basert på rapporterte fangster pr 25.07.20.  Dette er en årlig prosedyre som gjennomføres i samarbeid med forvaltningsmyndighetene for å avgjøre om det er nødvendig å begrense fangstene resterende del av sesongen, eller om sesongen kan utvides. Gytebestandsmålet (GBM) er den mengden hunnlaks, målt i vekt, som må gyte for at maksimalt antall smolt kan forlate elva hvert år. Det er viktig at det er tilstrekkelig antall gytelaks igjen i vassdraget etter fiskesesongen, slik at elvas gytepotensial blir best mulig utnyttet.

Målt etter fangster pr 25.07.2020 oppnår Audna gytebestandsmålsetningen og vi forlenger fisket i elva frem til og med 15.09.2020. Fra 01.09 til og med 15.09 skal all ho laks over 3 kg/68 cm gjenutsettes.

Fiskekort i Melhusfossen sone 4 legges ut for salg Torsdag 20.08.2020 kl.15.00 på www.audna.no.

 

Med vennlig hilsen

Audna Fiskerettseierforening

 

Tore J. Lølandsmo

Daglig Leder