oppsyn
Illustrasjonsfoto
Elveside

Ulovlig fiske i Gaula bekymrer

Fisket i Gaula har vært svært godt så langt i år. Dette har ført til travle dager for oppsynet, da flere fiskere blir fristet til å bryte kvoter, unngå rapportering samt å bevisst rapportere feil.

TorsteinRognes
Mandag 13.juli 2020 / 22:29

Så langt i år har flere fiskere blitt gebyrlagt, og noen har blitt utestengt fra vassdraget for en periode på to år. Senest forrige uke ble en fisker i Haltdalen tatt på fersken med kvotebrudd, og på bakgrunn av dette blitt bortvist samt utestengt for to år og ilagt kr 8000,- i gebyr.

Det som er positivt, er at terskelen for å varsle har blitt lav, slik at vi har flere tips å jobbe utfra når vi driver målrettet oppsyn. Vi har flere saker på blokka, og vi er overbevist om at flere fiskere blir nødt til å finne et annet vassdrag for å fiske laks de neste to årene.

Utviklingen er trist på flere måter, da dette er med på å svekke måloppnåelsen på gytebestandsmålet, samt at det lovlige fisket blir mye strengere regulert enn det kunne vært dersom alle hadde fulgt reglene.

Oppsynsaktiviteten samt administrativ oppfølging av ulovligheter er nå justert opp, og dialogen med Statens Naturoppsyn og Politiet er tett, da ulovlig fiske er en aktivitet vi skal til livs.

Det må også nevnes at Klima - og miljødepartementet har gjort endringer i laks- og innlandsfiskeloven som tredde i kraft 1.juli. Formålet med denne endringen er at innsatsen mot ulovlig fiske skal styrkes og straffereaksjonene er utvidet. Ulovlig fiske er en alvorlig form for miljøkriminalitet på laksebestandene.