leire gaula
Elveside

Leireproblemer i Gaula

I perioden etter vårflommen har det vært utfordringer med utvasking av leire i nedre deler av vassdraget.

TorsteinRognes
Tirsdag 23.juni 2020 / 17:00

Det er flere plasser det kommer leire, men det største problemområdet ligger oppstrøms Kvålsbrua i Melhus kommune. Dette er et kjent problemområde når det gjelder leire og årets høye vannføring etter all snøsmeltingen har gjort utfordringene større. Gaula Fiskeforvaltning har fulgt utviklingen nøye og har løpende dialog med Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) om dette. Vannføringen har frem til nå vært for høy til at man greier å danne seg et godt bilde av situasjonen. Nye Veier har også prosjekt gående i området og vi har også dialog med dem. Vi har mye foto og dronemateriale fra området, og vi ønsker nå sammenstille data for å kartlegge utviklingen. Disse dataene må vurderes før man kan si noe om det kan være aktuelt med tiltak. Vi vil komme tilbake med mer informasjon rundt dette.