Elveside/Fangst

Fangstrapport 2021

Fangstrapport for Eidselva 

HenningAndreasLangeland
Onsdag 03.juni 2020 / 23:53

Her er fangstrapporten for Eidselva. Viktig at alle leverar skjellprøve. Det er postkasse ved brua på Staten og Nor bru. Skjellprøvekonvolutter får ein på Chatlet Sport1 Nordfjordeid. Mvh. Ståle Solheim, ansvarleg for fangstrapportering i Eidselva sesongen 2021

Kontaktinfo: 

Tlf: 90511521

Mail: s-kjetso@online.no

Fangstrapport v.24