Elveside/Fangst

Fangstrapport 2020

Fangstrapport for Eidselva 

HenningAndreasLangeland
Onsdag 03.juni 2020 / 11:53

Viktig at alle leverar skjellprøve, fangstrapport, skriv tydelig og leverar fiskekortet som høyrer til skjellprøva, det er ein del slurv, på førehand takk.

Statistikken vert oppdatert fortløpande gjennom sesongen. Mvh. Kristoffer Vedvik Eikeset, ansvarleg for fangstrapportering i Eidselva sesongen 2020. 

Har nokon bilde av fangst som ein ønsker å vise på heimesida er det bare å sende per mail eller tlf.

Kontaktinfo: 

Tlf: 90246747

Mail: krivedeik@hotmail.com

Fangstrapport Eidselva