Forvaltning/Fiskeregler

Auke av kvote over 65cm

JohanOspehaug
Fredag 19.juni 2020 / 12:07

Innsiget er vurdert å vere meget godt.

Det vert med dette vedtatt å auke kvota for avliva laks over 65cm med 10 laks per sone.

Det vil seie 25 laks for kvar sone. Elva er delt i 3 soner. Under Naustdalsfossen, mellom Naustdalsfossen og Hovefossen, Hovefossen til Kallandsfossen