smittevernplan
Elveside/Medlemsinfo

Smittevernplan 2021

Elvene Rundt Trondheimsfjorden har utarbeidet en egen smittevernplan for medlemselvene i ErT for sesongen 2021. Planen gjelder for Gaula, Orkla og Verdalselva.

TorsteinRognes
Torsdag 27.mai 2021 / 10:05

SMITTEVERNPLANE ER OPPDATERT FOR 2021.

Vi etterstreber at våre fiskere skal føle trygghet gjennom at vi tar nødvendige forhåndsregler.

Sesongen starter som vanlig 1. juni, men vi står i en svært spesiell situasjon. Slik situasjonen er nå vil det mest sannsynlig bli bare fiskere bosatt i Norge pr i dag som kan fiske den kommende sesongen.

Planen har vært ute til gjennomsyn/høring hos smittevernlegene i de berørte kommunene. Alle innspill og kommentarer som har kommet inn i denne prosessen er hensyntatt og innlemmet i planen. Det betyr at planen er godkjent av våre smittevernleger.

Planen er tilgjengelig for alle som driver næring knyttet til laksefiske i de aktuelle elvene.

Vi vil med dette ønske våre gjester velkommen til laksefiske. Ta hensyn, følg retningslinjene og nyt Trøndersk laksefiske på sitt beste.