Karl Johan Nilsson
Fin sjøaure tatt i havna .mai 2020
Elveside/Fakta

Sesongen 2020. Hellelandsvassdraget.

Sesong 01.juli til 20.september. Kortsalget åpner hos Inatur 01.juni.

StaaleSvalestad
Lørdag 16.mai 2020 / 07:43

Regn og økende vannstand gir håp om lakseoppgang og godt fiske.

Karl Johan Nilsson er dette året engasjert som fiskeoppsyn, og Olav Havsø er stedsfortreder når Karl Johan er på jobb.

Grunnet korona epidemien må en dette året ta spesielle hensyn.

Norske lakseelver har utarbeidet egne regler

Vi har som vanlig våres desinfisering stasjon hos Yx- på Jernbaneveien.

For å unngå smitte ved desinfiseringen har vi inngått avtale med Yx om bruk av engangshanskene som er utplassert ved drivstoff pumpene.

Kjøreregler ved desinfisering i 2020

Coronavirus smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Viruset finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta, eller at du får virus på hendene og smittes ved at du tar deg i ansiktet.

 • 􏰀  Hold avstand til andre fiskere på plassen

 • 􏰀  Fisker klargjør eget utstyr som skal desinfiseres.

  Skitt fiske!
   

 • Kjøreregler ved bruk av gapahuker i 2020

  Coronavirus smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Viruset finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta, eller at du får virus på hendene og smittes ved at du tar deg i ansiktet. Det er derfor viktig med god avstand til andre personer og ekstra god rengjøring når nye personer skal ta i bruk gapahuker, utedoer eller andre fasiliteter som er benyttet av andre fiskere.

  Tilstrekkelig avstand kan bli en utfordring i små gapahuker og små fiskehytte. Det er dessverre ingen annen løsning på dette problemet enn at færre personer enn vanlig kan bruke fasilitetene samtidig.

  􏰀 Hold avstand til andre fiskere, turgåere og ved henvendelse til rettighetshavere

   

  • 􏰀  Bruk engangshansker når fellesutstyr som for eksempel håver benyttes

  • 􏰀  Husk hyppig vask/desinfiser av gjenstander som berøres av flere

  • 􏰀  Unngå håndhilsning og klemming med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner

  Skitt fiske!

 

Koronahensyn under laksefiske

Husk at generelle råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI) også gjelder i forbindelse med laksefiske. Norske Lakseelver har tilpasset råd og tiltak fra FHI til situasjoner i og ved lakseelva.

􏰀 Ikke reise på fisketur hvis du har symptomer som er forenlige med COVID 19-smitte

􏰀 Gjør gode forberedelser før fisketuren slik at ekstra besøk i butikker og

andre steder der kontakt med «nye» mennesker kan unngås

 • 􏰀  Hold avstand til andre fiskere, turgåere og ved henvendelse til rettighetshavere

 • 􏰀  Husk å desinfisere fiskeutstyr og fiskebekledning, men vis hensyn og følg smittereglene ved desinfeksjonsstasjonen

 • 􏰀  Bruk engangshansker når fellesutstyr som for eksempel håver benyttes

 • 􏰀  Unngå sammenkomster som ikke er nødvendige. Hold avstand ved møter rundt naturlige samlingspunkter som gapahuker, fiskehytter og desinfeksjonsstasjoner

 • 􏰀  God avstand mellom personer gjelder både i båt og på elvebredden

 • 􏰀  Vær ekstra varsom med risikofylte aktiviteter som kan utløse behov for

  hjelp fra andre, for eksempel dyp vading

 • 􏰀  Husk god hånd- og hostehygiene og prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold

􏰀 Husk hyppig vask/desinfiser av gjenstander som berøres av flere

 • 􏰀  Ta gjerne med eget desinfeksjonsmiddel, for eksempel Antibac

 • 􏰀  Unngå håndhilsning og klemming med personer som ikke tilhører egen

  husstand eller er fast partner

 • 􏰀  Hvis du blir syk med symptomer på COVID-19 mens du er på laksefiske må du reise hjemme og følge veiledning fra helsepersonell