Flom
ALI anbefaler å vise stor forsiktig ved ferdsel på og langs Altaelva i tiden framover. - Foto: ALI
Elveside/Flom

Flom i Altaelva

Det er mye snø i fjellene og med kraftig smelting framover, må vi forberede oss på stor flom i Altaelva i tiden framover. Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) ber alle å ferdes med stor forsiktighet i og ved elva.

KarianneJohansen
Tirsdag 26.mai 2020 / 12:03

Prognosene for flom i Altaelva viser at det kan bli svært høy vannføring i perioder, - spesielt i juni måned. Vannstanden har allerede begynt å gå opp, og kan på kort tid nå store områder. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sier at sannsynligheten er overhengende for at vi får svært stor vannføring i både små og store elver i Alta.

Sesongen for laksefiske starter 1. juni og i tradisjon tro er mange klare for å starte turer langs elva. ALI oppfordrer til å vise stor forsiktighet ved ferdsel i og langs elva, spesielt når vannstanden er høy.

Vi oppfordrer derfor til å ta i bruk føre-var-prinsippet:

- Ta ansvar for egne verdier og løse gjenstander langs elva.

- Vurder nøye om og hvor du camper i juni måned

- Dersom du har elvebåt langs elva, - sikre fortøying og plassering

- Ved all ferdsel på elva: Bruk godkjent redningsvest! 

ALI har vært å sikret en del av våre bord, benker og lignende langs elva. Vi oppfordrer likevel at dere tar kontakt med oss dersom dere observerer utstyr som tilhører oss, som er i faresonen for å bli tatt av flommen. Kontoret: 78 43 45 35 - Daglig leder: 91 34 53 98 (Tor-Erland Nilsen)

Kommunen har satt kriseledelse og samarbeider tett med NVE. De følger situasjonen nøye fra dag til dag og vurderer hvilke tiltak som iverksettes. Mer informasjon finnes på Alta kommunes hjemmesider:

INFORMASJON OM FLOM I ALTA
 

Minner på telefonnumrene til nødetatene:

Brann: 1-1-0

Politi: 1-1-2

Helse: 1-1-3