Fiskekort for Glomma og Aagaardselva

Fiskekort for Glomma og Aagaardselva er nå lagt ut for salg hos MogM Fiske og fritid og hos private kortselgere se nettsidene under fiskekort.

NGOFAKjellCato
Mandag 11.mai 2020 / 10:35

For kortkjøpere som ikke har leverte pålagte innrapporterte fiskedøgn, før fristen gikk ut i 2019.

Vil det bli lagt til et gebyr pålydende kr 500 ved seinere kortkjøp

Innleveringsfrist var annonsert på begge nettsidene, og står i fiskeregler under rapporteringsplikt, som fisker har signert på å ha lest.

Noen har levert fiskekort etter fristen men da var antall fiskedøgn innrapportert til myndighetene, de må da betale gebyr.

Ved kjøp av fiskekort for i år vil det da bli et gebyr pålydende kr 500 som bli lagt til ordinærpris på fiskekort, dette ble annonsert i fiskeregler og under aktuelt i 2019.

Ved uenighet skal ikke dette taes opp i butikken da ansatte ikke har myndighet til å gjøre noe med gebyret.

Blir det rapportert om dårlig oppførsel mot ansatte i butikken skal ikke vedkommende fiskekortkjøper få kjøpt fiskekort for 2020.

 Ved uenighet skal det ringes til NGOFA, det skal ikke diskuteres i butikken.

NGOFA/v

Kjell Cato Strand

Mob 99564403

 

Åpningstider M&M fiske og fritid

Man til fre 10:00 til 17:00

lørdag                  10:00 til 14:00

 

 

Styret