gl_vårdugnad
Bilde fra tidligere vårdugnad med buske rydding
Elveside

VÅR, DUGNADER 2020

Pga Korona-covid 19 blir det litt annerledes med dugnadene i år. Det blir delt opp i 2 til 3 mann pr jobb, så vi følger retningslinjene fra regjeringen på maks 5 personer samlet.

 

 

KaiAubyLeren
Tirsdag 21.april 2020 / 12:53

Som vanlig skal elvene gjøres klar for sesongstart, og vi begynner i Aagaardselva. Tida går fort nå, det er bare litt over 1 måned til premieren 1. juni. langs stier og elvebredd skal det ryddes for trefall, kvist og kvas, og vanlig vedlikehold av gapahukene. Vi møtes på P-plassen ved Ramstad:
LØRDAG 9. Mai kl. 10.00.

I Glomma starter sesongen senere, den 20. juni. Det vil derfor også bli avholdt vårdugnad senere – i slutten av mai. Gapahuken ved gressbakken skal etter planen beises i år, og på dugnadsdagen vil det bli generell rydding langs elva. Vi møtes på parkeringen ved Gripen/Gressbakken:
LØRDAG 23. mai kl. 10.00.

Dugnaden avsluttes dessverre ikke med grilling og sosialt samvær i år, men alle som er med på dugnadene vil være med på trekning av 2 sesongkort pr elv.

Vi ønsker vel møtt!
Styret