Gytefisktellin 2020
Grafen viser tellingene gjennom de siste årene
Elveside/Fiskekort

Gytefisktelling 2020

Det ble gjennomført drivtelling etter laks og sjøaure i Årdalselva den 12-13 November 2020.

 

EirikNorland
Søndag 31.januar 2021 / 08:40

 Tellingene omfattet elvestrekingen i Storåna fra vandringshinderet ved Rusteinen og ned til sjøen, samt elvestrekningen Bjørg fra utløpet av Tysdalsvatnet til samløpet med Storåna. Det ble totalt registrert 851laks og 366sjøaure. I tillegg ble det registrert om lag 76blenkjer (små umodne sjøaurer) og 7 rømte oppdrettslaks. Blant villaksen ble det observert 29fettfinneklippet laks, som sannsynligvis stammer fra smolutsettingene, men trolig vil antallet være større ettersom det ikke var mulig å undersøke merking på alle fiskene

Her kan du lese fullstendig rapport.