Sjølaksefisket og råd fra VRL

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har akurat levert kunnskapsgrunnlaget for sjølaksefiskets beskatning til Miljødirektoratet. Dette er det faglige grunnlaget for direktoratet når det nå skal vedtas nye fiskereguleringer for perioden 2021-2026.

SteinarJakobsen
Lørdag 28.mars 2020 / 04:52

Norske Lakseelver mener kunnskapsgrunnlaget synliggjør nødvendigheten av å stoppe fiske på blanda bestander i sjøen. VRL foreslår at det ikke åpnes for sjølaksefiske i noen av kystregionene, men at det kan være rom for fiske i enkelte fjordsystemer. 

Vi oppfordrer alle elver til å sette seg inn i hva som er status for egen fjordregion.

I tillegg til VRLs faglige råd, skal Miljødirektoratet også vektlegge andre faktorer bl.a. omfanget av ulovlig fiske i sjøen, hensynet til sjøørreten, utsikter for økt lusedødelighet mm. For at direktoratet skal ha best mulig kjennskap til lokale forhold oppfordrer vi dere til å sende oss kommentarer og innspill til VRLs faglige råd og hvilke andre fakta og faktorer som bør vektlegges - send innspill til post@lakseelver.no

Vi vil i løpet av april sammenfatte et felles innspill til direktoratet. I løpet av mai vil MD utarbeide et samlet forslag til regulering av laksefiske i elv og sjø for hele landet, som de sender på en formell høring med frist ca. 1. september. Da vil dere også kunne komme med egne innspill til direktoratet i forbindelse med fiskereguleringene både i egen elv og i sjøen utenfor.

Bilde av nøter i sjø