Forvaltning

Koronavirus og laksesesong

Nyhetsbrev Norske lakseelver.

Norske Lakseelvers medlemmer kan, på samme måte som resten av reiselivsnæringen, bli rammet av den alvorlige situasjonen. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si hvordan dette vil slå ut for årets laksesesong.

SteinarJakobsen
Lørdag 28.mars 2020 / 04:37
Laks i not

Situasjonen og ulike restriksjoner er under løpende vurdering av helsemyndighetene. Norske Lakseelver følger utviklingen, og er i tett dialog med både myndigheter og andre organisasjoner innen reiselivsturisme. Vi jobber med å kartlegge hvordan vi samlet kan møte disse utfordringene på en best mulig måte, og hvordan vi kan finne gode løsninger for årets fiskesesong innenfor de rammene myndighetene setter.

Videre følger vi også opp myndighetene for å synliggjøre behovene for tiltakspakker vi innen laksefisketursime også vil være avhengig av for å overleve.

Husk å følge myndighetenes råd for å unngå smittespredning.

Nærmere oppdatering vil komme etter påske.