10,5 kg 100 cm hunn uf su
10,5 kg 100 cm hunn uf su
Elveside/Årsmelding

Årsmøte NGOFA 2023

Velkommen til årsmøtet tirsdag 14. mars kl 18:30 for Glomma og Aagaardselva 2023

NGOFAKjellCato
tirsdag 07.februar 2023 / 20:25

Årsmøtet tirsdag 14. mars. kl. 18:30

Sted: Glengsgata 22 1706 Sarpsborg (Odd Fellow, 1 etg sarpsborg) 

Årsmøtet avsluttes som vanlig med bevertning.

Styremøte i forkant av årsmøtet, samme dag og sted klokken 17.00.

Medlemmer av NGOFAs styre, det vil si de fire faste styremedlemmene – formann, nestformann, kasserer og sekretær – pluss de valgte styrerepresentantene fra samtlige medlemsorganisasjoner: de ti jeger- og fiskerforeningene, de fire kommunene samt grunneiere og rettighetshavere, møter til Styremøte i forkant av årsmøtet.

Årsmøtet avsluttes som vanlig med bevertning.

Vi benytter samtidig anledningen til å henstille til våre ovennevnte medlemsorganisasjoner om å informere NGOFAs arbeidsutvalg om hvem som er den enkelte organisasjons valgte representant til NGOFAs styre. Korrekte navn og adresser på styremedlemmene vil lette vårt arbeid, og våre lister må holdes løpende oppdatert. Denne informasjonen kan sendes til undertegnede på e-post

 

Vi ønsker vel møtt til årsmøtet!

Sarpsborg 07.02.23

-------------------------------

Kjell Cato Strand Formann

Adr: Kongsrudveien 75

1735 Varteig

E-post: kj1478cs@online.no