Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
750.0m3
02:40
15:17
08:30
21:04

Årsmøte NGOFA 2020

Velkommen til årsmøtet for Glomma og Aagaardselva 2020

glomma_aagaardserlva_hunnlaks_105_kg.jpeg

10,5 kg 100 cm hunn uf su
10,5 kg 100 cm hunn uf su - Foto: Kjell Cato Strand

Sted: Tømmerveien 1, 2 etasje. (ved innkjøringen til Borregaard tømmermottak).

Årsmøtet avsluttes som vanlig med bevertning.

Styremøte i forkant av årsmøtet, samme dag og sted klokken 17.00.

Medlemmer av NGOFAs styre, det vil si de fire faste styremedlemmene – formann, nestformann, kasserer og sekretær – pluss de valgte styrerepresentantene fra samtlige medlemsorganisasjoner: de ti jeger- og fiskerforeningene, de fire kommunene samt grunneiere og rettighetshavere, møter til Styremøte i forkant av årsmøtet.

Årsmøtet avsluttes som vanlig med bevertning.

Vi benytter samtidig anledningen til å henstille til våre ovennevnte medlemsorganisasjoner om å informere NGOFAs arbeidsutvalg om hvem som er den enkelte organisasjons valgte representant til NGOFAs styre. Korrekte navn og adresser på styremedlemmene vil lette vårt arbeid, og våre lister må holdes løpende oppdatert. Denne informasjonen kan sendes til undertegnede på e-post

 

Vi ønsker vel møtt til årsmøtet!

Sarpsborg 10.02.20

-------------------------------

Kjell Cato Strand Formann

Adr: Brusemyrtoppen 11D

1739 Borgenhaugen

E-post: kj1478cs@online.no