Forvaltning/Organisering

Årsmøte dato

KurtBirgerHagen
Tirsdag 04.februar 2020 / 07:52

Årsmøte

Etne Elveigarlag

 

Årsmøte blir tirsdag 11.3.2020 kl 19:30 i Hansa Hølen

 

Sett av tid i kalenderen

 

Saker skal være styret i hende seinast 1 måned før, dvs innen 11.2.2020