Laksefiske i Ogna
Hvor står laksen? De øvre delene av Ogna er ganske kuperte og elva er stri når det har regnet.
Elveside/Sportsfiske

Nye nettsider for Ogna

Vi ønsker velkommen til nye nettsider for Ogna. Sesongen 2018 var preget av tørke, men på slutten fikk vi da endelig regn.

Paal
Mandag 28.januar 2019 / 09:39

Ogna elveeierlag håper at enda flere vil oppdage de gode fiskemulighetene som finnes i "grenseelva" vår mellom det flate og åpne jærlandskapet og de kuperte og dype skogene innenfor.

På disse sidene finner du info om fiskekortsalg og annet som er viktig å vite når du skal fiske i Ogna.