Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Cloudy
16 °C
SV
5.9 m/s
9.5m3

Vedtekter Ogna Elveeierlag

Ogna Elveeigarlag er eit sameige med fiskerettshavere i den delen av Ogna vassdraget med sidevassdrag som fører anadrome laksefisk.

Lagets formål er å arbeide for ei sunn og god utvikling av lakse- og sjøaurebestanden i Ogna elva slik at fiskeressursane kan utnyttast på ein berekraftig måte av rettighetshaverne. Laget er organisert i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter.

Les vedtektene.

PDF icon ogna_vedtekter.pdf