Elveside/Vedtekter

Vedtekter Ogna Elveeierlag

Ogna Elveeigarlag er eit sameige med fiskerettshavere i den delen av Ogna vassdraget med sidevassdrag som fører anadrome laksefisk.

Paal
Mandag 28.januar 2019 / 12:49

Lagets formål er å arbeide for ei sunn og god utvikling av lakse- og sjøaurebestanden i Ogna elva slik at fiskeressursane kan utnyttast på ein berekraftig måte av rettighetshaverne. Laget er organisert i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter.

Les vedtektene.

ogna_vedtekter.pdf