Elveside

Vær obs på syk laks

PetterDonnestad
Onsdag 12.juni 2019 / 10:06

Det er oppdaget en mystisk sykdom på mange laks i Enningsdalselva og Sandvikselva. Det er også oppdaget mistenkelige tilfeller i vår elv.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet arbeider med å finne ut hva slags sykdom  det er tale om. 

Strakstiltak:

 - Alle fiskere er pålagt å gjøre viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av eventuell sykdomssmitte. Disse kravene     gjelder uansett, og er svært viktig å overholde i en situasjon der det dør fisk uten at man så langt kjenner årsaken. Brudd på    disse kravene er ulovlig.

 - Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag.
  Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag skal tørkes eller desinfiseres, med for eksempel Virkon,     før de flyttes til andre steder.

Fiskere skal også desinfisere utstyr når de flytter seg fra sone 1 og 2 til soner oppstrøms Boenfossen.

Det er plassert utstyr for desinfisering på følgende steder:

Sone 2 ved Boen. Rett ved trappa når man går ned til fiskeplasser på vestsiden
Sone 3 Best Birkeland
Sone 4 hos Trygve Flå

Vi har i tillegg innført lokale forholdsregler:

 - Laks skal ikke gjennutsettes så lenge sykdom og symptomer ikke er kjent.

 - Syk laks teller ikke med på personlige kvoter.

 - Syk laks skal leveres mattilsynet.

Hvis du observerer syk eller død laks i Tovdalselva eller noe annet unormalt så må du straks melde fra til:

Mattilsynet 469 12 910    pressevakt@mattilsynet.no eller representanter for Nedre Tovdal Fiskelag.