Vår daglige leder gjennom ti år har sagt opp sin stilling, og Lakselv grunneierforening søker derfor etter ny daglig leder.
Elveside/Laksevassdrag

Ledig stilling som daglig leder

Vår daglige leder har sagt opp sin stilling, og Lakselv grunneierforening søker derfor etter ny daglig leder.

Anonym
Torsdag 05.september 2019 / 10:37

Lakselva i Porsanger er en av Norges mest ettertraktede og spennende lakseelver. Lakselv grunneierforening organiserer fisket på vegne av fiskeberettigede grunneiere, og forvalter fisket innenfor Lakselvas anadrome strekning.

Som daglig leder har man ansvar for blant annet å:

 • Organisere grunneiere
 • Forvalte fisket til beste for lokale og tilreisende fiskere
 • Oppdatere hjemmesider, sosiale medier og å markedsføre vassdraget
 • Organisere kortsalg
 • Organisere oppsynet og være oppsynsleder
 • Utarbeide arbeidsplaner og gjennomføre prosjektarbeid
 • Delta i ulikt feltarbeid og tilretteleggingsoppgaver forbundet med elva
 • Samarbeide med andre overordnede forvaltningsorganer som Fylkesmann, Miljødirektoratet, Finnmarkseiendommen og Norske Lakseelver
 • Representere Lakselv grunneierforening i ulike møter, utvalg og lignende
 • Gjennomføre medlemsmøter og andre arrangementer som Camp Villaks og Villaksens dag.
 • Håndtere forespørsler fra media
 • Utføre relevant prosjektarbeid

Vi søker deg som har:

 • God gjennomføringskraft
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på minst norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Serviceinnstilling, fleksibilitet og initiativ
 • Utdanning innen naturforvaltning eller reiseliv på bachelornivå eller høyere.
 • Kjennskap til organisasjonsarbeid og jordskifte
 • Interesse for villaks, fiske og fiskeforvaltning
 • Førerkort klasse B og egen bil

Relevant arbeidserfaring innen arbeidsområdet kan kompensere for manglende utdanning. Daglig leder er direkte underlagt styret, og gjennomfører årsmøte og styremøter i samarbeid med styret.

Vi tilbyr en stilling med:

 • Variasjon og selvstendighet
 • Spennende og engasjerende utfordringer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Kontaktperson for stillingen er styreleder Nils Roger Pettersen (932 25 818), eller daglig leder Egil Liberg (941 78 428 / post@lakselva.no).

Arbeidssted: Lakselv

Søknadsfrist på stillingen er 26. september, og søknad med CV sendes til post@lakselva.no.

Vi gjør oppmerksom på at noe fisking må påregnes…