Forvaltning/Andre sykdommer

Syk fisk

Statusside: Syk villaks observert i Enningsdalselva, Østfold. Oppdatert 27.06.2019
 

CharlesBergesen
Torsdag 27.juni 2019 / 01:11

Mattilsynet og Veterinærinstituttet fikk i slutten av mai melding om syk og død villaks i Enningdalselva i Østfold. Den syke fisken hadde tydelige sår på og ved finnene og blødninger i huden under buken. Det er foreløpig ikke klart hva laksen lider av.

Da saken i Enningdalselva ble kjent, kom det inn meldinger om lignende sykdomstegn hos villaks i andre elver i Sør-Norge.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet jobber sammen for å klarlegge om de syke fiskene er starten på en epidemi eller ikke. Hvis man i en elv over tid bare finner en eller svært få fisk med sår, er det helst tilfeldigheter.

På denne siden finner du oppdatert informasjon om status i saken. Vi oppdaterer siden hver tirsdag og fredag.

Oppdatering tirsdag 25. juni

Det har ikke blitt rapportert inn flere mistenkelige tilfeller den siste uken.

Elvene Ogna, Mandalselva, Gaula, Sokndalselva og Drammenselva er tatt bort fra listen, ettersom Veterinærinstituttet vurderer at skader og sår på fisken har naturlige årsaker.

Veterinærinstituttet fortsetter å jobbe bredt og systematisk for å finne årsaken.

Normalt at enkeltfisk dør eller har sår

Det er normalt at noen villaks i en elv dør. Derfor er ikke funn av enkeltfisker med sår uvanlig. Det er bare få villaks som greier de lange vandringene tilbake for å gyte.

Noen fisk vil komme med skader og om det er ferske sår kan noe ha skjedd i siste del av vandringen langs kysten eller i elveoset. Observasjoner av f.eks. naturlige fiender eller annet som kan skade laksen, vil kunne bidra til å kaste lys over hva som har skjedd. Det er heller ikke nødvendigvis slik at årsaken til hudforandringene er de samme selv om bildet ser likt ut.

Etter litt tid vil hudsår med ulike årsaker ligne hverandre fordi de infiseres sekundært av f.eks. bakterier og sopp i miljøet og det kan etter hvert se svært stygt ut.