Foto: Ketil Skår
Elveside/Sportsfiske

Skjellprøver 2019

MaritBogen
Mandag 15.juli 2019 / 05:20

Vi har fått skjellprøverapport fra Veterinærinstituttet for uke 28. Som det fremgår av rapporten er det en laks som er klassifisert som oppdrett fra Skauga. Vi vil legge ut rapportene etter hvert som de kommer inn under driftplan skjellprøveprosjektet.