Aa_gl_fiskekort
Fiskekort
Elveside/Fiskekort

RAPPORTERINGSPLIKT INNLEVERING FISKEKORT MED ANTALL FISKEDØGN SENEST 15.9. 2019

KaiAubyLeren
Onsdag 28.august 2019 / 21:38

Innrapportering av antall fiskedøgn (flerdøgnskort, sesongkort) etter endt fiske, er obligatorisk og pålagt av myndighetene og gjelder alle som løser fiskekort. Blir det ikke innrapportert fiskedøgn etter avsluttet fiske, kan det bli en ekstrakostnad på 500 kr neste gang du/dere skal løse fiskekort. For rapportering av fiskedøgn kan det gjøres på følgende måte:

Føres bak på fiskekort (flerdøgnskort, sesongkort) i eget felt og legg dette i postkasse for skellkonvolutter i Aagaardselva.

Eller sendes på E-post eller som sms, mms med navn, fiskekort nr og antall fiskedøgn i Glomma og Aagaardselva.

For e-post, sms, mms sendes til den du kjøpte fiskekortet av. 
For fiskekort kjøpt på m og m fiske og fritid, for de som ikke leverer kort i kasse, kan fiskekort med skjellprøver leveres på M og M fiske, eller sendes info til en av de nedenfor.
 


Styret